Här inne kommer vi arbeta med att utveckla våra texter tillsammans genom att ge varandra respons.

 
Exempel på börjor till respons:
  • Det var bra att …
  • Vi tycker om när ….
  • Vi vill veta ….
  • Vårt råd till dig är …..
Avsluta sedan med: 
Tack för att vi fick läsa er text! Hälsningar ……..